Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Saami Fashion B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Saami Fashion B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Saami Fashion B.V. verstrekt. Saami Fashion B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 

Waarom Saami Fashion B.V. gegevens nodig heeft

Saami Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail) contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.

Daarnaast kan Saami Fashion B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Saami Fashion B.V. gegevens bewaart

Saami Fashion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Saami Fashion B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Saami Fashion B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Saami Fashion B.V. gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Je rechten

Als consument in de EU vallen de rechten van persoonlijke gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekend dat de rechten als betrokkene hetzelfde zijn in alle EU-landen.

Hieronder kunt u meer lezen over uw verschillende rechten:

 • Toegangsrecht
  Dit houdt in dat u recht heeft op inzage van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen.
 • Recht om vergeten te worden
  Dit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om alle gegevens die wij van u bezitten te verwijderen. Het kan zijn dat wij niet alle gegevens kunnen verwijderen omdat we verplicht zijn om bepaalde gegevens op te slaan om te voldoen aan wettelijke eisen.
 • Recht om bezwaar te maken
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Een voorbeeld hiervan is een bezwaar tegen verwerking van persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Recht op correctie
  Dit houdt in dat, mocht u van mening zijn dat de gegevens die wij van u bezitten onjuist of onvolledig zijn, u het ons kunt laten weten. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat uw gegevens worden bijgewerkt.
 • Recht op beperking
  Dit houdt in dat u, in combinatie met bepaalde andere rechten, een verzoek kan indienen dat we het gebruik van je persoonlijke gegevens beperken. Dit kan bijvoorbeeld in plaats van een volledige verwijdering.
 • Recht op dataportabiliteit
  Dit houdt in dat u het recht heeft de persoonsgegevens die wij van u hebben te ontvangen. Hierbij sturen we u de gegevens in een gestructureerde lay-out. De gegevens kunnen ook rechtstreeks naar een specifieke ontvanger worden gestuurd.
 • Klachten
  Heeft u een klacht over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dan kunt u ons hierover contacteren. Ook kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.
 

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een mail sturen naar info@finnmark-clothing.com. Saami Fashion B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Saami Fashion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Saami Fashion B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Saami Fashion B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Saami Fashion B.V. op via info@finnmark-clothing.com. Http://finnmark-clothing.com is een website van Saami Fashion B.V.

 

Saami Fashion B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Herenweg 59, 2105MB Heemstede
Vestigingsadres: Herenweg 59, 2105MB Heemstede
Telefoon: +31 (0)23 74 36 109
E-mailadres: info@finnmark-clothing.com
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59753862
BTW-nummer: NL853630732B01

 

Cookies policy

Online cookiepolicy

De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.


Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.


Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Welke cookies gebruikt Saami Fashion B.V.?

Google analytics: Google analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Op basis van deze informatie verbetert Saami Fashion B.V. de website, om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

GET IN TOUCH WITH US

The main office of Finnmark Clothing is situated in The Netherlands. We welcome your comments and suggestions, which can be directed to:

 

Saami Fashion B.V.

Herenweg 59

2105 MD Heemstede

The Netherlands

 

Phone +31 23 74 36 109

Feel free to also ask questions using our contact form.